Мрежа

Нашето училище притежаваше три спортни площадки. Първият и основен обект е парк, вторият обект е……